سالمندان و فواید حیوان درمانی

09 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقش ارتباط با حیوانات بخصوص سگ ها در زندگی و سلامتی سالمندان گزارش این قسمت از برنامه خیابان زندگی است. هر هفته افرادی هستند که سگ های تعلیم یافته ای را به یکی از خانه های سالمندانی که متعلق به بازنشستگان نیروهای مسلح در آمریکا است می برند. این افراد سگ ها را تعلیم می دهند تا عصای دست سالمندانی باشند که از معلولیت های جسمی و روحی دوران کهولت رنج می برند.