سالمندان بی پناه

03 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس دبیرخانه شورای عالی سالمندان می گوید در حال حاضر بیش از دو میلیون سالمند بدون پشتوانه مالی زندگی می کنند و بیش از این تعداد هم با کمک فرزندان خود به زندگی ادامه می دهند. به نظر شما چرا دولت هزینه های زندگی سالمندان را واقعی سازی نمی کند؟ و مشکلات سالمندان را چگونه می توان حل کرد؟