سالمندان در ایران

10 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر سالمند هستید یا سالمندی در خانواده دارید، از مشکلات و کمبودها بگویید. آیا سالمندان در ایران از منزلت کافی برخوردارند؟