صالح عمر عیسی - استاد علوم سياسى دانشگاه صلاح الدین - اربیل

26 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

داعش دشمن اصلی در حال حاضر عراق نیازمند همکاری همه جانبه نیروها در مبارزه با داعش است و اگر ترکیه در این جنگ نباشد نیروهای سنی عراق همچنان با داعش خواهند بود.