سالگرد تشکیل بنیاد مستضعفان: اهداف و دستاوردها

12 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما بنیاد مستضعفان تا جه اندازه در بهبود وضع مستضعفان موفق بوده است؟ بنیاد تا چه میزان در افزایش بازده کارخانجان و شرکتهای تحت کنترلش موفق بوده؟ به نظر شما دخالت بنیاد در اقتصاد کشور تا چه حد مفید بوده است؟