سالگرد قربانیان کهریزک، نیمه تمام ماند

31 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مراسم سومین سالمرگ سه نفر از کسانی که در سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک تهران جان باختند، با اعتراض حاضران به سخنران مراسم، نیمه تمام ماند. سه سال بعد از کشته شدن حداقل سه معترض به نتایج انتخابات در بازداشتگاه کهریزک، مراسم سالگرد آنها در تهران برگزار شد اما وقتی سخنران مسجد نور تهران از واژه فتنه برای توصیف وقایع بعد از انتخابات سال ۸۸ استفاده کرد، حاضران اعتراض کردند. آرش سیگارچی گزارش می دهد: