سالگرد انتشار بينوايان و زنده كردن حال و هوای گتسبی بزرگ

23 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يادی از ويكتور هوگو در سالگرد انتشار بينوايان، زنده كردن حال و هوای گتسبی بزرگ در واشنگتن و كتابهايی كه صد سال بعد منتشر خواهند شد.