سالگرد انقلاب مصر

04 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز شنبه سومین سالگرد انقلاب مصر است انقلابی که در میدان تحریر قاهره شکل گرفت و به دهه ها رژیم سرکوب در ان کشور پایان داد. انقلابی که بسیاری آن را راه گذار به دموکراسی خواندند.