سالگرد اعدام های تابستان ۱۳۶۷

30 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تابستان امسال بیست و نهمین سالگرد اعدام های تابستان ۱۳۶۷ در ایران است که چندین هزار زندانی سیاسی به طور مخفیانه اعدام شده و اجساد آنها شبانه در گورهای جمعی قرار گرفت.