«سلام همسایه» حاصل زندگی مستندساز آمریکایی با پناهجویان سوری

24 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

حدود ۸۰ هزار پناهجوی سوری در اردوگاه زعتر در اردن زندگی می کنند. یک فیلمساز آمریکایی مدت ها در کنار این پناهجویان بود تا زندگی آنان را تجربه کند. نتیجه فیلم مستندی است به نام " سلام همسایه".