سال نو و نوروز در آمریکا

30 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چه تعدادی ازایالتهای آمریکا نوروز را به عنوان روز ایرانی تباران به رسمیت می شناسند. جشن های ایرانی تباران در مناطق مختلف آمریکا. نوروز جشنی است که همه ایرانیان را به هم پیوند می دهد، صرف نظر از مذهب و قومیت و دیگر اختلاف های میان جوامع. چرا؟