سال ۲۰۱۴، سال امید و بهبود و تغییر

10 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به آخرین ساعتهای پایانی سال ۲۰۱۳ نزدیک می شویم و درنیمکره شرقی هم اکنون سال نو آغاز شده است. پیشگویان اقتصادی، علمی و ورزشی از هم اکنون با ارزیابی های خود سال ۲۰۱۴ را سال امید و بهبود و تغییر قلمداد می کنند.