سال ۱۳۹۲، سال اعتراضات گسترده کارگری

04 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران و کانون مدافعان حقوق کارگر، دو تشکل کارگری ایران می گویند که سال 1392 سال اعتراضات گسترده کارگری خواهد بود. شرایط اقتصادی ایران باعث شده که بویژه در ماههای اخیر کارگران ایران در شرایط دشواری قرار بگیرند و به شیوه های مختلف به این وضعیت اعتراض کنند. گزارشی از کوروش صحتی