ساکنان فلوجه شهر را ترک می کنند

17 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

هزاران تن از ساکنان فلوجه درغرب عراق باشدت گرفتن عملیات نیروهای دولتی علیه گروههای مسلح وابسته به القاعده، شهر را درجستجوی مکانی امن برای خود وخانواده شان ترک می کنند. فلوجه ازآغاز سال میلادی جاری به دست شبه نظامیان امارت اسلامی عراق و دیگر گروه های سنی مخالف دولت شیعه نوری المالکی افتاده است.