ساختار شکنی جوایز پولیتزر و جنجال آکادمی نوبل

07 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته جوایز پولیتزر امسال در انتخاب برنده ها ساختارشکنی کرد و رسوایی آزار جنسی در آکادمی سوئد ممکن است اهدای نوبل ادبیات را به تأخیر بیاندازد.