ساخت یک مجتمع تفریحی و سینمایی در بصره

13 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سینما دوباره به بصره در عراق باز می گردد، کشوری که زمانی 82 سینما داشت ولی از سال 1982 تاکنون هیچ سینمایی در آن کشور بنا نشده است. ساختمان یک مجتمع تفریحی و سینمایی در بصره اغاز شده است که انتظار می رود قبل از پایان سال 2014 افتتاح شود.