بررسی پیامدهای توافق ایران در دانشگاه جان هاپکینز

26 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توافق هسته ای ایران و پیامد های آن ، موضوع جلسه ای در دانشگاه جان هاپکینز بود. رابرت اینهورن مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا ، شانتا دواراجان اقتصاددان بانک جهانی و رابین رایت، از انستیتوی صلح آمریکا در این جلسه به ابعاد توافق هسته ای جامعه بین المللی با ایران پرداختند.