نگاهی به کلیسای جامع سنت پاتریک در نیویورک

07 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کلیسای جامع سنت پاتریک در نیویورک بزرگترین کلیسای کاتولیک در آمریکاست که بازدیدکنندگان بسیاری را به خود جذب می کند.