صاحبان صنایع در شرق اوکراین جدايی را مضر می دانند

28 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در تغییر عمده ای در اوکراین کارکنان صنایع در ماریوپل و دیگر شهرهای شرق ان کشور تلاش می کنند صلح و ثبات را به منطقه بازگردانند. این رویداد جدید ناشی از ادعای صاحبان صنایع شرق اوکراین است که می گویند جدایی آن مناطق از اوکراین از لحاظ اقتصادی به ضرر منطقه و در نتیجه کارکنان صنایع است.