صاحب خانه شدن جوانان

24 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جوانان دلشان می خواهد خانه خود را داشته باشند؟ موانع چیست؟ مراحل خرید خانه برای چیست و موانع آن برای جوانان کدام است؟ چرا خرید خانه در امریکا سهل و در کشوری مثل ایران مشکل است؟