بررسی وضعيت همجنس‌گرايان در ايران در گفتگو با ساقی قهرمان

13 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحلیل توصیه های شورای حقوق بشر در مورد همجنسگرایان به تهران در گفتگو با ساقی قهرمان، مدیر سازمان دگرباشان ایرانی – ایرکو.