رویه جدید و موثر آفریقای جنوبی در توزیع داروهای بیماری ایدز

31 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آفریقای جنوبی، به تازگی رویه جدیدی را در توزیع دارو و وسایل پیشگیری از ایدز، در پیش گرفته که به گفته مقام های بهداشتی آن کشور، قاعده بازی را در کنترل ایدز تغییر خواهد داد.