سعید رضوی فقیه روزنامه نگار، از زندان آزاد شد

19 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار و زندانی سیاسی، از زندان اوین آزاد شد. به گزارش وبسایت زیتون، او پیش از این و به دنبال ۹ روز اعتصاب غذا دهان خود را دوخته بود.