اوباما دعا کرد سعيد عابدينی آزاد شود

18 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئيس جمهوری آمريکا، باراک اوباما، در مراسم نيايش ملی صبحگاهی گفت آزادی مذهب در سياست خارجی آمريکا جايگاه ويژه ای دارد و پيرامون زندانی عقيدتی سعيد عابدينی گفت که وی آرزو می کند کشيش عابدينی بتواند به خانواده اش بپيوندد. گزارش از پريچهر فرزام.