درخواست آزادی کشیش عابدینی در یک هزارمین روز بازداشت او

02 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به مناسبت هزارمین روز حبس سعید عابدینی در زندان ایران چندین گروه حامی آزادی دین ۱۰۰۰ شاخه گل در مقابل ضلع غربی ساختمان کنگره آمریکا قرار دادند و خواهان آزادی بی درنگ وی شدند. گزارش شهلا آراسته