صادق لاریجانی: آزادی زندانیان امنیتی ربطی به انتخابات نداشت

18 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صادق لاریجانی، رییس دستگاه قضایی ایران به فعال شدن کسانی که او آنها را فتنه گران 88 خوانده اعتراض کرده و گفته است که این افراد می خواهند انتخابات را تصاحب کنند. آقای لاریجانی آزادی اخیر شماری از زندانیان سیاسی در هفته های اخیر را نیز بی ارتباط با انتخابات اخیرریاست جمهوری ایران دانسته است.گزارشی از کوروش صحتی