سالگرد سقوط صدام حسین

22 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهارشنبه این هفته سالگرد سقوط صدام حسین رییس جمهوری پیشین عراق بود . سقوط صدام پس از سالها پنهانکاری و عدم همکاری وی با جامعه جهانی و سوءظنها در مورد وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق و همچنین فشار و اختناق بر جامعه شیعه آن کشور صورت گرفت.