سابقه وضعیت حقوقی دریای خزر

01 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزرروز دو شنبه تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. از زمان فروپاشی شوروی، کشورهای تازه استقلال یافته حاشیه خزر (جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) بعلاو ه روسیه نتوانسته اند در باره نظام حقوقی دریای خزر به توافق برسند. رژیم حقوقی دریای خزر بر دو توافقی که ایران و اتحاد شوروی منعقد کردند متکی بود، اما آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان آن قرارداد ها را برسمیت نمی شناسند. گزارش از بابک گرجی.