رزمناو «يو اس اس آيوا» به موزه تبديل می شود

14 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رزمناو «يو اس اس آيوا» از قديميترين کشتی های جنگی آمريکاست که اکنون بازنشسته شده و می رود تا به موزه ای شناور تبديل شود. گزارش از شهلا آراسته.