رژه سالانه روز شکرگزاری با حضور صدها هزارنفر در نیویورک؛ بهنام ناطقی گزارش می‌دهد

07 آذر 1398