رئيس ستاد ارتش پاکستان از نخست وزير شاکی است

26 دی 1390
بشنوید
رئيس ستاد ارتش پاکستان از نخست وزير شاکی است
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.