رئیس پیشین ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل: می توانم بگویم خرابکاری در تاسیسات نفتی کار رژیم ایران بوده است

26 اردیبهشت 1398