رئیس موسسه سیاستگذاری مهاجرت: ناتوانی دولت‌ها در حفاظت از مردم به بحران پناهجویان منجر شده است

27 آذر 1398