رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از کمیته قضایی خواست روند اعلام جرم برای استیضاح رئیس جمهوری را آغاز کنند

15 آذر 1398