رئیس کمیته بین المللی المپیک در نمایشگاه اجلاس گروه۲۰ | توکیو سال آینده میزبان المپیک است

08 تیر 1398