رئیس جمهوری لبنان برای بررسی خشونت‌ها در اعتراضات اخیر با مقامات امنیتی تشکیل جلسه داد

30 دی 1398