رئيس جمهوری لبنان: با گفتگو می توان شکافهارا پر کرد

04 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ميشل سليمان، رئيس جمهوری لبنان، در آخرين سخنرانی اش پيش از ترک کاخ رياست جمهوری بار ديگر تأکيد کرد که با گفت و گو می توان شکاف های عميق کشور را پر کرد. اين شکاف ها در سال های اخير تحت تأثير بحران سياسی و امنيتی سوريه، رنگ جدی تری به خود گرفته است. گزارش از يگانه ارسباران.