رئیس اجرائی هنگ کنگ پیروزی قاطع مخالفان در انتخابات را نشانه نارضایتی مردم دانست

05 آذر 1398