رئوس برنامه های اوباما در مورد افغانستان

07 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنرانی رئيس جمهوری آمريکا در مراسم فارغ التحصيلی دانشجويان دانشکده افسری در نيويورک به تشريح هدف های سياست خارجی آمرکا می پردازد و از اين جهت قابل تأمل خواهد بود که آقای اوباما چند روز پيش رئوس برنامه های دولت خود در زمينه پايان مأموريت آمريکا در افغانستان را اعلام کرد. گزارش از پروانه هدايت.