ریچارد هرلی تحلیلگر ارشد موسسه آی ایچ اس فرپلی

20 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر بشدت از صادرات نفت و در نتیجه درآمدهای ایران کاسته است تهران با ارسال میلیونها بشکه نفت خود با نفتکشهای متعلق به ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران به خارج از کشور به دنبال مشتری می گردد