رياست جمهوری محمود احمدی نژاد

17 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از محمود احمدی نژاد به عنوان جنجالی ترین رییس جمهوری ایران یاد می کنند. با بوسیدن دست رهبر، کارش را شروع کرد، اما اواخر چنان با آیت الله خامنه ای اختلاف داشت که رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی گفت هفته های پایانی دولت او را تحمل می کند. گزارش از آرش سیگارچی.