رياست جمهوری محمد خاتمی

17 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد خاتمی پنجمین رییس جمهوری ایران است. دوره ریاست جمهوری او که به دوران اصلاحات مشهور شد، فراز و فرود هایی داشت. او هرچند با شعار توسعه سیاسی وجامعه ی مدنی به عرصه آمد اما همواره از سوی نهادهای نظامی و حکومتی نزدیک به آیت الله خامنه ای با محدودیت هایی مواجه شد. گزارش از آرش سیگارچی.