رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی

17 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بعد از پایان جنگ و مرگ آیت الله خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی دو دوره پیاپی رییس جمهوری شد. گزارش از آرش سیگارچی.