رياست جمهوری ابوالحسن بنی صدر

17 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ابوالحسن بنی صدر، اولین رییس جمهوری ایران، کمتر از دو سال در این مقام بود و بعد از اختلاف با آیت الله خمینی توسط مجلس عزل شد و از ایران گریخت. گزارش از آرش سیگارچی.