روزنامه‌نگار کرد ایرانی، یکی از چهره های سال ۲۰۱۸

01 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشریه آمریکایی واشنگتن فری بیکن رحیم رشیدی، روزنامه نگار کرد ایرانی را به عنوان یکی از چهره های سال ۲۰۱۸ معرفی کرد. گزارش شپول عباسی