روزجهانی کارگر

10 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از یک قرن از حوادث شیکاگو که منجر به جهانی شدن روز اول ماه می به عنوان روز کارگر شد گذشته است، اما کارگران هنوز در بسیاری از کشورها از حقوق اولیه خود محروم هستند. به نظر شما چرا کارگران ایرانی از حق تشکیل سندیکا برخوردار نیستند؟ و دولت چه نقشی می تواند در حل این مشکلات ایفا کند؟