روزهای پر تنش روابط ایران و عربستان

20 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روابط ایران و عربستان سعودی روزهای پر تنشی را سپری می کند. در حالیکه ایران به دخالت نظامی در سوریه و عراق متهم شده، عربستان برای سرکوب حوثی های شیعه در یمن به عملیات نظامی متوسل شده است. به نظر شما چرا عربستان سعودی از گسترش نقش ایران در منطقه هراس دارد؟