روزه‌ داری و اجبار حکومتی در ایران

10 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما با اجبار حکومتی برای تظاهر به روزه‌داری موافقید؟ اگر خودتان روزه‌دار هستید آیا موافقید که دیگران هم از حق خوردن و آشامیدن محروم شوند؟