روز زن، از کارخانه نساجی نیویورک تا خیابانهای تهران

18 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يك قرن پيش ٨ مارس از طرف فعالان حقوق زن به عنوان روز جهانی زنان انتخاب شد. اين روز در هر. كشور و شهر و محله ای به شكل متفاوتی جشن گرفته ميشه. برخی با يك شاخه گل برای همسر يا ماردشون . برخي هم مانند اولين پايه گذاران اين روز دستاوردها و كاستي هاي حقوق زنان رامرور ميكنند. مهتاب كوثري نگاهی داره به اين تاريخچه روز زن أز آغازش در كارخانه نساجي نيويوركه تا بزرگداشتش در خيابانهای تهران.