روز زمین پاک

02 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ما تنها یک سیاره برای زندگی داریم اما آن را تخریب کرده ایم تا اینکه بسازیم. به نظر شما آیا می توان کره زمین را نجات داد؟ و چرا دولت ها به اهمیت زمین پی نبرده اند؟